Funder Finance

Leasingrahoitus rahoitusmuotona

Mikä on leasingrahoitus?

Leasingrahoitus on suosittu vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat uudistaa kalustoaan tai laajentaa toimintaansa ilman suuria alkuinvestointeja. Tämä rahoitusmuoto mahdollistaa laitteiden, ajoneuvojen tai muiden hyödykkeiden käytön, kun taas rahoittaja – kuten Funder – omistaa ne. Leasing-sopimuksen aikana yritys maksaa kuukausittaista vuokraa, joka kattaa hyödykkeen käytön ja mahdolliset lisäpalvelut.

Leasingrahoituksen etuihin kuuluu kassavirran hallinnan helpottuminen, sillä maksut jakautuvat sopimuskauden yli. Lisäksi se voi tarjota verohyötyjä, sillä vuokrat voidaan usein vähentää verotuksessa. Funderin tarjoama leasingrahoitus on joustava ratkaisu, joka voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan.

Leasingrahoituksen hyödyt yritykselle

Leasingrahoitus tarjoaa useita etuja, jotka voivat olla ratkaisevia yrityksen talouden ja toiminnan kannalta. Ensinnäkin, se mahdollistaa teknologian ja laitteiden päivittämisen ilman, että yrityksen tarvitsee sitoutua niiden omistamiseen. Tämä tarkoittaa, että yritys voi pysyä kilpailukykyisenä ja hyödyntää uusinta teknologiaa ilman suuria pääomakustannuksia.

Toiseksi, leasingrahoitus voi parantaa yrityksen likviditeettiä, sillä se vapauttaa pääomaa muihin investointeihin tai liiketoiminnan kehittämiseen. Funderin kautta saatava leasingrahoitus on suunniteltu tukemaan yritysten kasvua ja tehokkuutta, tarjoten samalla selkeän kustannusrakenteen ja ennakoitavuuden taloushallintoon.

Leasingrahoituksen eri muodot

Leasingrahoitus voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: käyttöleasing ja rahoitusleasing. Käyttöleasing on kuin pitkäaikainen vuokraus, jossa yritys maksaa säännöllisiä maksuja hyödykkeen käytöstä, mutta ei koskaan omista sitä. Rahoitusleasingissa taas yritys maksaa hyödykkeestä sopimuskauden aikana ja voi lopulta lunastaa sen omakseen.

Funder tarjoaa molempia leasingrahoituksen muotoja, ja asiantuntijamme auttavat valitsemaan juuri teidän yrityksenne tarpeisiin sopivan vaihtoehdon. Kumpikin vaihtoehto tarjoaa erilaisia etuja, ja valinta riippuu yrityksen tavoitteista, taloudellisesta tilanteesta ja hyödykkeen käyttötarpeista.

Leasingrahoituksen hakeminen

Hakuprosessi Funderin leasingrahoitukseen on suunniteltu olemaan mahdollisimman yksinkertainen ja nopea. Hakeminen alkaa tarpeiden kartoituksella, jonka jälkeen täytetään hakemus ja toimitetaan tarvittavat liitteet. Funderin asiantuntijat käsittelevät hakemuksen ja tarjoavat räätälöidyn rahoitusratkaisun, joka vastaa yrityksen tarpeita.

Leasingrahoituksen saaminen edellyttää yleensä yrityksen taloudellisen tilanteen arviointia, joten on tärkeää valmistautua esittämään ajantasaiset taloustiedot. Funderin asiantuntijat ovat tukena koko prosessin ajan, varmistaen, että saatte parhaan mahdollisen rahoitusratkaisun.

Leasingrahoituksen vaikutus yrityksen talouteen

Leasingrahoitus voi vaikuttaa yrityksen talouteen monin tavoin. Se voi parantaa taseen ulkonäköä, sillä leasing-sopimukset eivät yleensä näy taseessa velkana. Tämä voi parantaa yrityksen tunnuslukuja ja mahdollisesti helpottaa lisärahoituksen saamista tulevaisuudessa.

Lisäksi leasingmaksut ovat ennustettavissa ja ne voidaan budjetoida tarkasti, mikä helpottaa talouden suunnittelua ja hallintaa. Funderin tarjoama leasingrahoitus auttaa yrityksiä hallitsemaan kustannuksia ja investoimaan tulevaisuuteen ilman, että nykyinen kassavirta kärsii.

Leasingrahoituksen verotukselliset näkökohdat

Leasingrahoituksen verotukselliset edut ovat yksi sen houkuttelevimmista ominaisuuksista. Koska leasingmaksut katsotaan liiketoiminnan kuluiksi, ne ovat yleensä vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa. Tämä voi alentaa yrityksen verotettavaa tuloa ja siten verotaakkaa.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että verotukselliset seikat voivat vaihdella yrityksen olosuhteiden ja voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Funder suosittelee keskustelemaan leasingrahoituksen verovaikutuksista kirjanpitäjän tai veroneuvojan kanssa, jotta yritys voi hyödyntää kaikki mahdolliset verohyödyt.

Leasingrahoituksen riskit

Kuten kaikissa rahoitusmuodoissa, myös leasingrahoituksessa on omat riskinsä. Yksi mahdollinen riski on sopimuksen ehdot, jotka voivat olla tiukat ja sitovat. On tärkeää ymmärtää sopimuksen kaikki ehdot ennen allekirjoittamista, jotta vältetään yllättävät kustannukset tai rajoitukset.

Toinen riski liittyy hyödykkeen kuntoon ja ylläpitoon. Koska hyödyke ei ole yrityksen omistuksessa, on mahdollista, että sen arvo laskee tai se vaatii odottamattomia korjauksia. Funderin leasingrahoitus tarjoaa kuitenkin usein huoltosopimuksia ja muita palveluita, jotka voivat minimoida näitä riskejä.

Yhteenveto

Leasingrahoitus on monipuolinen ja joustava rahoitusmuoto, joka voi tukea yrityksen kasvua ja operatiivista tehokkuutta. Funderin asiantuntijat ovat valmiita auttamaan yritystänne löytämään parhaan mahdollisen leasingratkaisun, joka vastaa juuri teidän tarpeitanne ja tavoitteitanne.

Kun harkitsette leasingrahoitusta, on tärkeää arvioida sen hyödyt ja riskit huolellisesti. Funderin avulla voitte navigoida rahoitusvaihtoehtojen viidakossa ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka edistävät yrityksenne menestystä pitkällä tähtäimellä.