Funder Finance

Leasingrahoitus verotus

Leasingin verokohtelu yrityksille

Leasingin perusteet

Leasing on suosittu rahoitusmuoto yritysten keskuudessa, joka tarjoaa joustavuutta ja kustannustehokkuutta erityisesti kaluston ja laitteiden hankinnassa. Funderin tarjoamana palveluna, leasing mahdollistaa yrityksille laitteiden käytön ilman niiden omistamisen tarvetta, mikä voi tuoda merkittäviä verotuksellisia etuja.

Leasing-sopimuksessa yritys maksaa säännöllisiä vuokramaksuja laitteen käytöstä määräajaksi. Tämä voi olla taloudellisesti kannattavaa, sillä maksut voidaan kohdistaa suoraan yrityksen tulokseen, mikä voi alentaa verotettavaa tuloa ja siten yrityksen verotaakkaa.

Leasingmaksujen vähennyskelpoisuus

Yrityksen kannalta keskeistä on ymmärtää, miten leasingmaksut voidaan vähentää verotuksessa. Funderin asiakkaille tarjoama leasingrahoitus mahdollistaa sen, että vuokramaksut ovat yleensä kokonaan vähennyskelpoisia liiketoiminnan kuluina. Tämä tarkoittaa, että maksut pienentävät yrityksen verotettavaa tulosta ja siten myös maksettavien verojen määrää.

On tärkeää huomioida, että vähennyskelpoisuus voi vaihdella sopimuksen tyypin mukaan. Esimerkiksi operatiivisessa leasingissa maksut vähennetään suoraan, kun taas rahoitusleasingissa laite aktivoidaan taseeseen ja poistot vähennetään verotuksessa.

Leasingin vaikutus taseeseen

Leasing-sopimuksen luonne vaikuttaa myös yrityksen taseeseen. Rahoitusleasingin tapauksessa laite merkitään yrityksen taseeseen ja sitä poistetaan suunnitelman mukaisesti. Tämä voi vaikuttaa yrityksen omaisuuden arvoon ja sitä kautta myös verotukseen. Funderin asiantuntijat auttavat ymmärtämään nämä vaikutukset tarkemmin.

Operatiivisessa leasingissa laitetta ei merkitä yrityksen taseeseen, mikä voi pitää yrityksen velkaantumisasteen alhaisempana. Tämä voi olla edullista yrityksen taloudellisen aseman ja luottokelpoisuuden kannalta.

ALV:n huomioiminen leasingissa

Arvonlisävero (ALV) on olennainen osa leasingmaksujen muodostumista. Funderin asiakkaiden on hyvä tietää, että leasingmaksut sisältävät yleensä ALV:n, joka on vähennyskelpoinen yrityksen ALV-ilmoituksessa. Tämä tarkoittaa, että yritys voi vähentää maksamansa ALV:n omassa verotuksessaan, mikäli se on ALV-rekisteröity.

On tärkeää pitää kirjaa maksetusta ALV:sta ja varmistaa, että se vähennetään oikein verotuksessa. Funderin asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä ymmärtämään ALV:n käsittelyn leasing-sopimuksissa.

Leasingin päättymisen verovaikutukset

Kun leasing-sopimus päättyy, on tärkeää huomioida mahdolliset verovaikutukset. Jos yritys päättää ostaa laitteen sopimuksen päättyessä, tämä voi vaikuttaa yrityksen verotukseen, sillä laite tulee aktivoida taseeseen ja sitä aletaan poistaa. Funderin asiantuntijat neuvovat, miten tämä prosessi tulisi hoitaa verotuksellisesti oikein.

Toisaalta, jos laite palautetaan rahoittajalle tai vaihdetaan uuteen, tulee huomioida mahdolliset loppusummat ja niiden verotuksellinen käsittely. Tässäkin Funderin asiantuntemus on arvokasta, jotta kaikki verotukselliset näkökohdat tulevat huomioitua.

Yhteenveto

Leasingrahoitus on monipuolinen työkalu yrityksen talouden hallinnassa, ja sen verotukselliset näkökohdat ovat tärkeitä ymmärtää. Funderin asiantuntijat ovat valmiita auttamaan yrityksiä kaikissa leasingrahoitukseen liittyvissä verotuskysymyksissä, jotta yritykset voivat hyödyntää leasingin tarjoamat edut täysimääräisesti.

On suositeltavaa konsultoida asiantuntijaa leasing-sopimuksen kaikissa vaiheissa, jotta verotukselliset seikat tulevat huomioitua oikein ja yritys voi tehdä taloudellisesti järkeviä päätöksiä. Funderin tiimi on täällä tukemassa yritystäsi kaikissa leasingin vaiheissa.