Funder Finance

Leasingrahoitus kulut

Mikä on leasingrahoitus?

Leasingrahoitus on suosittu vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat uudistaa kalustoaan tai laajentaa toimintaansa ilman suuria alkuinvestointeja. Tämä rahoitusmuoto mahdollistaa laitteiden, ajoneuvojen tai muiden hyödykkeiden käytön kiinteää kuukausimaksua vastaan. Funderin tarjoama leasingrahoitus on joustava ratkaisu, joka auttaa yrityksiä säilyttämään likviditeettinsä ja ennakoimaan tulevia kuluja paremmin.

Leasing-sopimuksen ehdot ovat selkeät ja mukautuvat yrityksen tarpeisiin. Sopimuksen kesto, kuukausimaksut ja mahdolliset lisäpalvelut kuten huolto ja ylläpito räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan. Näin ollen yritys voi keskittyä ydinliiketoimintaansa ilman huolta laitteiden vanhenemisesta tai yllättävistä korjauskuluista.

Leasingin kustannukset yritykselle

Leasingin kustannukset muodostuvat pääasiassa kuukausittaisista leasingmaksuista, jotka kattavat laitteen tai ajoneuvon käyttöoikeuden. Funderin tarjoamassa leasingrahoituksessa maksut suunnitellaan ennakoitaviksi, jolloin yrityksen on helppo budjetoida tulevat menot. Lisäksi sopimukseen voidaan sisällyttää palveluita, kuten huolto, mikä auttaa välttämään odottamattomia kuluja tulevaisuudessa.

On tärkeää huomioida, että leasingmaksut ovat yritykselle vähennyskelpoisia verotuksessa, mikä tekee tästä rahoitusmuodosta entistä houkuttelevamman. Leasing-sopimuksen päätyttyä yrityksellä on usein mahdollisuus lunastaa laite omaksi, jatkaa sopimusta tai palauttaa laite leasingyhtiölle. Nämä vaihtoehdot tarjoavat yritykselle joustavuutta ja mahdollisuuden päivittää laitteistoaan tarpeen mukaan.

Leasingrahoituksen hyödyt

Leasingrahoitus tarjoaa useita etuja verrattuna perinteiseen lainarahoitukseen. Ensinnäkin, se mahdollistaa uusimman teknologian ja laitteiden käytön ilman suurta pääomapanostusta. Funderin kautta saatava leasingrahoitus auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä ja tehokkaina markkinoilla, joilla teknologinen kehitys on nopeaa.

Toiseksi, leasingrahoitus on joustava ja skaalautuva. Yritykset voivat helposti sopeuttaa laitekantansa kasvun tai markkinatilanteen muutosten mukaan. Funderin asiantuntijat auttavat löytämään parhaan mahdollisen rahoitusratkaisun, joka tukee yrityksen tavoitteita ja taloudellista tilannetta.

Leasingrahoituksen ehdot

Leasingrahoituksen ehdot vaihtelevat tarjoajan ja sopimuksen mukaan. Funderin kanssa tehtävissä sopimuksissa korostetaan läpinäkyvyyttä ja asiakkaan tarpeiden huomioimista. Sopimuksen kesto, kuukausimaksut ja mahdolliset lisäpalvelut sovitaan aina asiakkaan kanssa yksilöllisesti. Tämä takaa, että yritys saa juuri itselleen sopivan rahoitusratkaisun.

Leasing-sopimuksen solmiminen Funderin kanssa on suoraviivaista. Prosessi alkaa tarpeiden kartoituksella, jonka jälkeen Funderin asiantuntijat esittävät räätälöidyn rahoitusehdotuksen. Kun sopimus on allekirjoitettu, yritys voi aloittaa laitteiden tai ajoneuvojen käytön välittömästi.

Leasingrahoituksen hakeminen

Hakeminen Funderin kautta on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi. Yrityksen tulee toimittaa tarvittavat tiedot ja dokumentaatio, jonka perusteella Funder arvioi rahoituskelpoisuuden. Hakuprosessi on nopea ja tehokas, ja yritys saa päätöksen rahoituksesta yleensä lyhyessä ajassa.

Kun rahoituspäätös on myönteinen, Funderin tiimi ohjaa yritystä läpi sopimuksen teon vaiheiden. Koko prosessi on suunniteltu siten, että yritys voi keskittyä olennaiseen – liiketoimintansa pyörittämiseen ja kehittämiseen.

Yhteenveto

Leasingrahoitus on tehokas tapa hallita yrityksen kuluja ja investointeja. Funderin tarjoama leasingrahoitus on räätälöitävissä yrityksen tarpeiden mukaan, tarjoten kustannustehokkuutta ja joustavuutta. Yritykset voivat hyödyntää uusinta teknologiaa ilman suuria alkuinvestointeja ja säilyttää samalla taloudellisen liikkumavaran.

Kun yritys valitsee Funderin leasingrahoituksen, se saa käyttöönsä asiantuntijoiden tuen ja selkeät sopimusehdot. Tämä mahdollistaa sujuvan ja ennakoitavan talouden hallinnan, joka on avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta.