Funder Finance

Laskurahoitus ja verotus

Mikä on laskurahoitus?

Laskurahoitus on yrityksen rahoitusmuoto, jossa yritys myy saamansa laskut rahoitusyhtiölle, kuten Funderille, saadakseen käyttöpääomaa nopeasti ja tehokkaasti. Tämä menetelmä auttaa yrityksiä parantamaan likviditeettiään ja hallitsemaan kassavirtaansa ilman pitkää odotusta asiakkaiden maksujen saapumisesta.

Erityisesti pk-yritykset hyötyvät laskurahoituksesta, sillä se mahdollistaa nopean reagoinnin markkinoiden muutoksiin ja investointien tekemisen ilman tarvetta odottaa laskujen eräpäiviä. Funderin tarjoama laskurahoitus on joustava ratkaisu, joka mukautuu yrityksen tarpeisiin ja kasvuun.

Laskurahoituksen hyödyt

Laskurahoituksen avulla yritykset voivat vapauttaa sidottua pääomaa ja keskittyä liiketoimintansa kehittämiseen. Tämä rahoitusmuoto vähentää myös luottotappioriskiä, sillä rahoitusyhtiö ottaa usein vastuulleen laskujen perinnän ja mahdolliset luottotappiot.

Funderin kautta saatava laskurahoitus tarjoaa monia etuja, kuten nopean ja yksinkertaisen hakuprosessin sekä mahdollisuuden valita, mitkä laskut haluaa rahoitettavan. Tämä antaa yritykselle paremman kontrollin kassavirran hallintaan ja taloudelliseen suunnitteluun.

Verotuksen näkökulma laskurahoituksessa

Laskurahoituksen käyttö vaikuttaa yrityksen verotukseen, sillä myydyt laskut kirjataan tuloiksi heti rahoituksen saamisen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että yrityksen tulee huomioida nämä tulot verotuksessaan, vaikka varsinainen maksu asiakkaalta saattaisi tulla vasta myöhemmin.

On tärkeää, että yritys pitää kirjanpidon ajan tasalla ja raportoi laskurahoituksesta saadut tulot oikein verottajalle. Funderin asiantuntijat voivat auttaa ymmärtämään laskurahoituksen verotuksellisia seikkoja ja varmistamaan, että kaikki menee sujuvasti ja sääntöjen mukaan.

Laskurahoituksen kustannukset

Laskurahoituksen kustannukset koostuvat tyypillisesti palvelumaksusta ja korosta, jotka riippuvat rahoitettavien laskujen määrästä ja kokonaissummasta. Funder tarjoaa kilpailukykyiset hinnat ja läpinäkyvän hinnoittelumallin, jotta yritykset voivat helposti arvioida laskurahoituksen kokonaiskustannukset.

Kustannusten lisäksi on tärkeää huomioida, että laskurahoitus voi parantaa yrityksen maksuvalmiutta ja vähentää tarvetta muille kalliimmille rahoitusmuodoille. Näin ollen laskurahoitus voi olla kustannustehokas tapa rahoittaa yrityksen toimintaa pitkällä tähtäimellä.

Laskurahoituksen hakeminen

Hakuprosessi Funderin laskurahoitukseen on suunniteltu olemaan mahdollisimman yksinkertainen ja nopea. Yrityksen tulee toimittaa tarvittavat tiedot ja dokumentit, minkä jälkeen Funder arvioi hakemuksen ja tekee päätöksen rahoituksesta.

Yrityksen ei tarvitse sitoutua pitkäaikaisiin sopimuksiin, vaan se voi hyödyntää laskurahoitusta tarpeen mukaan. Funderin asiantuntijat ovat valmiita neuvomaan ja opastamaan läpi koko hakuprosessin, varmistaen, että yritys saa tarvitsemansa rahoituksen nopeasti ja vaivattomasti.

Laskurahoituksen vaikutus yrityksen talouteen

Laskurahoitus voi merkittävästi parantaa yrityksen taloudellista asemaa, sillä se mahdollistaa nopean reagoinnin taloudellisiin tarpeisiin ja investointimahdollisuuksiin. Kun yritys ei ole riippuvainen asiakkaiden maksuaikatauluista, se voi suunnitella ja toteuttaa strategioita tehokkaammin.

Funderin tarjoama laskurahoitus on suunniteltu tukemaan yritysten kasvua ja kehitystä. Se tarjoaa taloudellista joustavuutta ja auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä muuttuvilla markkinoilla.

Yhteenveto

Laskurahoitus on tehokas työkalu yrityksen kassavirran hallintaan ja taloudellisen liikkumavaran parantamiseen. Funderin asiantuntijat ovat valmiita auttamaan yrityksiä hyödyntämään laskurahoitusta parhaalla mahdollisella tavalla, ottaen huomioon myös verotukselliset näkökohdat.

Kun yritys ymmärtää laskurahoituksen periaatteet ja sen vaikutukset talouteen, se voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja edistää liiketoimintansa menestystä. Funder on luotettava kumppani kaikissa laskurahoitukseen liittyvissä tarpeissa.