Funder Finance

Kuinka olla vastuullinen yritys rahoitusalalla

Yrityksen vastuullisuus rahoitusalalla

Yrityksemme, Funder, toimii rahoituspalveluiden alalla tarjoten harkittuja rahoitusratkaisuja yrityksille eri tarpeisiin. Keskitymme yritysasiakkaiden investointien mahdollistamiseen ja otamme vastuullisuuden tärkeäksi osaksi toimintaamme. Tavoitteenamme on olla rahoitusalan suunnannäyttäjä ja edelläkävijä sekä kehittää toimintaamme ekologisesti kestävämmäksi ja hiilijalanjäljeltään kevyemmäksi. Pyrimme myös olemaan CO2-päästöjen suhteen neutraaleja.

Asiakaslähtöisyys on meille ensiarvoisen tärkeää. Haluamme keskustella kanssasi yrityksesi taustoista ja tulevaisuuden tavoitteista. Näiden keskustelujen ja taustamateriaalien avulla pystymme laatimaan ennusteet ja materiaalit, joita rahoittajan on helppo käyttää luottopäätöstä tehdessään. Meidän tehtävämme on olla välittäjänä rahoittajien ja yrityksesi välillä, avustaen neuvotteluissa ja hakien tarjouksia rahoituksesta puolestasi. Olemme täällä auttamassa sinua hankkimaan tarvittavan rahoituksen, joten voit keskittyä ydintoimintaasi.

Ekologinen ja kestävä toiminta

Ympäristövastuun kantaminen on meille tärkeää, ja pyrimme olemaan rahoitusalan ekologisin toimija. Tehokkaan hiilijalanjälkemme varmistaminen on yksi tavoitteistamme. Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja käyttämään kestäviä menetelmiä liiketoiminnassamme. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sähkön ja energiankulutuksen optimointia, vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä ja kierrätettävien materiaalien hyödyntämistä. Tavoitteenamme on vähentää omaa ympäristöjalanjälkeämme ja olla hyvä esimerkki muille toimijoille alallamme.

CO2-päästöjen osalta pyrimme olemaan neutraaleja. Tämä tarkoittaa sitä, että kompensoimme toimintamme aiheuttamia päästöjä erilaisilla keinoilla. Esimerkiksi voimme osallistua metsien istutukseen, investoida uusiutuvaan energiaan tai tukea ilmastoprojekteja. Haluamme olla vastuullinen toimija, joka ottaa huomioon ympäristön ja pyrkii minimoimaan vaikutuksensa ilmastonmuutokseen. Valitsemalla Funderin rahoitusyhteistyökumppaniksesi, voit olla varma siitä, että teet yhteistyötä yrityksen kanssa, joka huomioi vastuullisuuden kaikessa toiminnassaan.