Funder Finance

Kuka saa lainaa?

Käymme läpi tilannetta rahoitusmarkkinoilla ja vastaamme kysymykseen, kuka saa lainaa?

Monelta suunnalta kuulee, että rahoituksen ehdot ovat kiristyneet ja vain hyvät asiakkaat saavat lainaa. Käyn tässä kirjoituksessa läpi tilannetta rahoitusmarkkinoilla ja vastaan otsikon kysymykseen. Vaikka otsikossa puhutaankin lainasta, niin käsittelen asiaa laajemmin rahoituksen ja erityisesti vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen näkökulmasta. Oma pääoma ja sen riittävä määrä on kuitenkin niin tärkeä asia, että sitäkään ei voi jättää tässä yhteydessä pois ja palaan tähän hieman myöhemmin. Mutta sitten itse asiaan eli kuka saa tänä päivänä lainaa? Yrittäjät ja yritysten johtotehtävissä toimivat ihmiset ihmettelevät tätä asiaa täysin aiheellisesti, koska kaikki eivät tänä päivänä saa rahoitusta. Vanhana (tai pitkään toimineena) pankkiirina on hyvä aloittaa rahoittajan näkökulmasta. Jokainen business on riskin ottamista ja jokaisessa busineksessa pitää ymmärtää mikä riski on ja kuinka paljon sitä on. Jos rahoittaja ei ymmärrä riskiä, niin rahoittaja ei rahoita edes hyvää hanketta. Pankkiirit ovat ”pahan ilman lintuja” ja ajattelevat aina kaiken riskin kautta. Jokaisella rahoittajalla on oma luottopolitiikkansa ja riskiä peilataan siihen. Jos riski on liian suuri, niin rahoitusta ei myönnetä.

Ensimmäinen ja ehkä tärkein asia on takaisinmaksukyky. Rahoittajaa kiinnostaa erityisesti se, että lainatut rahat saadaan takaisin. Tämä on erityisen tärkeää mm. siksi, että lähtökohtaisesti rahoittaja lainaa ensisijaisesti muiden rahaa. Mitä korkeampi riski on kyseessä, niin sitä enemmän mukaan täytyy laittaa omaa rahaa. Rahoittajalla on siis aikamoinen vastuu siitä, että toisten rahat saadaan takaisin. Takaisinmaksukyvyn arviointi on ehkä keskeisin osa rahoittajan omaa luottoprosessia. Vaikka rahoitus maksetaan tulevalla kassavirralla, niin historialla on iso merkitys. Tämä taas johtuu siitä, että liiketoiminnan kannattavuus tarkoittaa rahoittajan näkökulmasta sitä, että valittu liiketoimintamalli toimii. Jos liiketoiminta on ollut kannattavaa aiemmin, niin todennäköisemmin se on sitä myös tulevaisuudessa.

Myös sillä on iso merkitys, mitä rahalla ollaan tekemässä. Eräs kokeneempi pankkiiri sanoi minulle urani alkupuolella, että osinkojen maksuun ei kannata hakea rahoitusta. Jos rahaa haetaan esimerkiksi investointia varten, niin rahoittaja haluaa tietää miten investointi vaikuttaa tulevaan liiketoimintaan ja siihen tärkeimpään eli kassavirtaan. Rahoittajalle kannattaa avata hyvin tarkasti mitä ollaan tekemässä ja mitä tehdään, jos kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan. Kannattaa siis tehdä liiketoimintasuunnitelma! 

Uskottavaan suunnitelmaan kuuluu se, että yrittäjä panostaa hankkeeseen myös omaa rahaa. Rahoittajalle se kertoo, että yrittäjä uskoo itse omaan tekemiseensä. Toisin päin voi sanoa, että jos yrittäjä ei usko omaan tekemiseensä, niin miksi rahoittaja uskoisi. Suurimman riskin yritystoiminnasta kantaa aina yrittäjä itse, ei rahoittaja. Oman pääoman määrä on yhtä kuin yrityksen tappion kestävyys. Mitä enemmän sitä on, niin sitä enemmän tappiota yritys kestää. Ja tästä rahoittaja luonnollisesti tykkää.

Mutta mitä, jos kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan? Tähän voi vastata rehellisesti vain sen, että kaikki ei koskaan mene suunnitelmien mukaan. Joskus vastoinkäymiset ovat pieniä, mutta pahimmillaan yritystoiminta päättyy konkurssiin. Konkurssin riski on aina olemassa ja sitä varten rahoittaja usein haluaa vakuuden tai ainakin yrittäjän takauksen. Käytännössä rahoitusta ei taida saada mistään, jos vähintään yrittäjän takausta ei rahoitukselle ole. Tällä rahoittaja siis varmistaa, että lainatut rahat saadaan takaisin (tai edes osan).

Viimeisimpänä asiana haluan nostaa dokumentaation tärkeyden. Rahoittajien luottopäätösten pitää perustua dokumentaatioon, ilman asianmukaisia papereita luottoa ei saa. Joskus pienen luoton voi saada aika pienellä määrällä papereita, mutta luoton määrän kasvaessa myös tarvittavien papereiden määrä kasvaa. Jokaisella yrittäjällä ja yrityksellä tulisi olla liiketoimintasuunnitelma. Ja liiketoimintasuunnitelmassa pitää olla laskelmia sekä ennuste tulevista tuloista ja menoista. Pankkiirit uskovat numeroita ja niiden perusteella luottopäätös viime kädessä tehdään.

Tiivistetysti voi sanoa, että rahoitusta saa kun seuraavat asiat ovat kunnossa:

  • Riittävästi omaa rahaa
  • Takaisinmaksukyky on kunnossa
  • Uskottava suunnitelma tulevaisuuteen
  • Rahoitukselle on riittävä vakuus, jos asiat eivät menekään suunnitelmien mukaan
  • Paperit kuntoon!

Seuraavassa blogissa taas lisää ajankohtaista rahoitusasiaa!

Juha Aitos 4.3.2024